fbpx

Charlotte Mjelde

Betingelser / Kjøpsvilkår
Hjertefamilie

 

Vennligst les betingelsene før du gjennomfører et kjøp fra Psykolog Charlotte Mjelde.

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder ditt medlemsskap i Hjertefamilie.

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer rundt medlemskapet ditt, minske sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg: hello@charlottemjelde.no

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen.

2. Avtalens Parter

Selger er Psykolog Charlotte Kalager Mjelde, hello@charlottemjelde.no, org nr 917211329 (heretter kalt selger).

Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper).

3. Selve medlemsskapet
Hjertefamilie er en generell veiledningstjeneste for småbarnsforeldre. Det leveres nytt innhold i medlemsportalen hver uke, i form av video, artikler, lydfiler og livesendinger. I tillegg består medlemskapet av en facebookgruppe hvor medlemmene kan stille spørsmål og motta generell veiledning, samt drøfte problemstillinger med andre foreldre i gruppen.

Innhold, fremgangsmåter og oppsett vil kunne varieres og endres løpende, basert på firmaets vurderinger av hva som fungerer best og gir best resultater.

Medlemskapet innebærer en kontinuerlig tilgang til innholdet i portalen og Facebookgruppen. Tilgangen varer så lenge medlemskapet varer.

Ansvar:
Psykolog Charlotte Kalager Mjelde forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3.

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget familieliv og implementere det som læres. Du forplikter deg også til å følge retningslinjene i Facebookgruppen, og vilkårene i denne avtalen.

Kjøper forstår at Psykolog Mjelde eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for kjøpers eller noen i kjøpers familie sin psykiske helse. Det gis ingen garantier for god psykisk helse, eller fravær av psykisk uhelse, basert på bruken av produktet. Hvor stort utbytte kjøper har av Hjertefamilie er helt avhengig av kjøper, familiesituasjon, tidsbruk, nettverk, med mer. Psykolog Mjelde gir ingen garantier. Psykolog Mjelde forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til, hvordan en kan møte barn på gode måter for å legge til rette for god psykisk helse, i tråd med oppdatert forskning og kunnskap om barns utvikling.

Medlemskapet i Hjertefamilie gir ikke kjøper rett på helsehjelp. Det etableres ikke et behandler-pasientforhold mellom Psykolog Mjelde og kjøper. Det vil si at det er kjøper som har ansvaret for den psykiske helsen til eget barn og familie. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hen selv, barnet eller familien oppsøker helsehjelp, dersom det er behov for dette.
Det kan leses mer om hva som defineres som helsehjelp i Helsepersonelloven på lovdata.no
Kommunikasjon:
All kommunikasjon skjer på epost eller i Facebookgruppen, og henvendelser vil besvares innen normal arbeidstid i ukedager.

4. Pris og Betaling
Pris er kr 297 pr mnd for månedsmedlemskap.
Medlemsavgiften vil være den samme i hele din medlemsperiode. Dersom du melder deg ut og så vil bli med igjen på et senere tidspunkt, er det prisen på det tidspunktet som gjelder.
Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.
Avtalen løper til du sier den opp. Det vil si at du vil trekkes en gang pr måned for det samme beløpet ved månedsmedlemskap.
Dersom betalingen din ikke går gjennom vil det bli forsøkt trukket 5 ganger over et intervall på 2 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres vil du automatisk bli utmeldt av både portalen og Facebookgruppen, og miste dine tilganger.

5. Varighet og Oppsigelse

Denne avtalen løper fra du betaler første medlemsavgift og til du sier den opp selv.
Medlemskapet har ingen bindingstid, det vil si at utmelding fra deg får virkning fra du sier ifra. Oppsigelse skjer ved at du logger deg inn i medlemskapet og administrer abonnementet ditt via Innstillinger.
Utmeldelse medfører at du ikke lenger har tilgang til verken innholdet i portalen eller Facebookgruppen.

6. Angrerett og garanti

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for deg som kjøper som forbruker.

7. Mislighold og Ansvar

Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har firmaet rett til å trekke tilbake dine tilganger til medlemskapet (portalen og Facebookgruppen) uten nærmere advarsel.

8. Utsettelse og Avlysning:

Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert medlemsavgiften for inneværende måned. Kjøper vil ikke få refundert tidligere innbetalinger. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.

9. Betingelser for bruk

Medlemskapet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke medlemskapet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. Det er altså verken lov å gi bort, dele opp eller selge videre.

Allmenn tilgjengelig informasjon står kjøper fritt til å dele videre.

Medlemskapet er kun til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og innhold med andre.

Psykolog Mjelde vil hele tiden forsøke å holde informasjonen på siden og i produktet korrekt og oppdatert, men Psykolog Mjelde kan ikke garantere at ikke feil vil oppstå. Psykolog Mjelde tar ikke ansvar for eventuelle tap eller feil som måtte skje basert på innholdet på siden.

10. Konfidensialitet:

Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om Psykolog Charlotte Kalager Mjelde, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine egne personlige erfaringer og resultater.

11. Endringer:

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet.

Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

12. Konfliktløsning

Det er viktig for selskapet at du som kunde er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ber vi om at du tar kontakt direkte. Begge parter forplikter seg til å ta situasjonen opp på en konstruktiv måte snarest mulig.

Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter, misforståelser og konflikter, på lavest mulige nivå mellom seg.

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres og utfylles av norsk rett.

Kontakt:
Psykolog Charlotte Mjelde
Org.nr.: 917 211 329
E-postadresse: hello@charlottemjelde.no

Sist endret: 20.09.2021